BESTILLING/BETALING.

For å få plass på de mest populære stedene bør man være tidlig ute. Vi sender skriftlig bekreftelse på det avtalte turopplegget i to eksemplarer. Gruppens kontaktperson returnerer det ene eksempla-ret i undertegnet stand til vårt kontor. Deltager/romfordelingsliste bør være oss i hende senest 4 uker før avreisedato. Fødselsdata må oppgis ved båtreiser. Ved individuell fakturering av gruppedeltagere skjer dette i forkant av turen og medfører et tillegg på kr 30,- per pers. dersom ikke annet er avtalt. Deltagerliste m/adresser må foreligge.

AVBESTILLING.

Inntil 45 dager før avreise kan reisen avbestilles mot et gebyr på kr 250,- per pers. Ved avbestilling mellom 30 og 14 dager føravreise beholdes innbetalte depositum. Ved avbestilling mellom 14 og 3 dager før avreise kan inntil 50% av reisens pris belastes. Ved avbestilling senere enn 3 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avreise, kan inntil 100% av reisens pris belastes.

Avbestilling p.g.a. sykdom.
Vi anbefaler alle å tegne en frivillig avbestillingsforsikring i tilfelle sykdom før avreise.

Pris:
For 1 - 3 dgr. turer: kr 250,-
For 4 - 5 dgr. turer.: kr 300,-
For 6 - 14 dgr. turer: kr 350,-

NB! Utenlandsturer, andre regler og satser.

Denne forsikringen bestilles samtidig med reisen og betales sammen med depositumet. Forsikringen dekker fri avbestilling dersom den reisende, ektefelle, samboer, barn, søsken eller foreldre rammes av akutt sykdom, ulykke eller død. Dette må bekreftes med legeattest med angivelse av sykdommen. Legeattesten må skrives på godkjent formular iflg. avtale mellom Den Norske Lægeforening og Den Norske Reisebransjeforeningen. Legeattesten må være oss i hende senest 7 dager etter at forholdet har inntruffet for å få innbetalt beløp refundert. Forsikringspremien kommer i tillegg til reisens pris.

Avbestillingsforsikringen og et administrasjonsgebyr på kr 250,- per person, refunderes ikke.

PRISER.

Prisene er inndelt i flere priskategorier h.h.v. 12-23 pers., 24-30 pers., 31-39 pers. og 40-49 pers. Består gruppen av et antall som gjør det nødvendig å fordele deltagerne på to busser må prisen beregnes etter aktuell priskategori. Max 2 friplasser per buss.

Videre forutsettes det at pris per deltager er basert på avtalt antall. Færre deltagere enn avtalt kan medføre et pristillegg. Friplasser: En pers. fri ved 20 betalende (nr. 21) eller 2 personer fri ved 40 betalende (nr. 41 og 42). Reisens pris inkluderer de ytelser som er anført i programmet. Tilleggsytelser medfører pristillegg. Vi tar forbehold om prisendringer for drivstoff, skatter, avgifter, valutakurser o.l. som skjer etter at reisen er programført.

FORSIKRING.

Vi anbefaler alle å ta kontakt med sitt forsikringsselskap og tegne en reiseforsikring En kombinert forsikring som dekker tyveri, sykdom, skader, ulykker og hjemtransport ved disse tilfeller. Dette gjelder såvel på innenlandsturer som på turer til utlandet.

INNSTILLING/PROGRAMFORANDRING.

Arrangøren har rett til å innstille reisen dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende, min. 20 pers. Ved hendelser som vi ikke har kontroll over (force majeure) kan det komme endringer i programmet som bytting avhotell, forandring av reiserute eller avlysning av turen.

REISENDES PLIKTER.

Den reisende plikter å rette seg etter bestemmelser gitt av myndigheter, arrangøren, hotell og andre i forbindelse med reisen. Den reisende skal betale det avtalte vederlag på det tidspunkt som er fastsatt på arrangørens vilkår. Den reisende må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende. Den som melder noen på en reise må ta ansvar for at den reisende kan klare seg på egen hånd. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter kan vedkommende nektes å delta eller utelukkes for resten av reisen uten at han kan kreve tilbakebetaling av arrangøren. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved hjemreisen.

KLAGER OG REKLAMASJONER.

Vi ber om at evt. klager tas opp med sjåfør eller reiseleder på stedet. Da kan man som regel ordne opp der og da. Klager somønskes behandlet etter hjemkomsten må sendes skriftlig til oss så snart som mulig.

REISEGARANTIFONDET.

Vi har ovenfor Reisegarantifondet stillet de nødvendige garantier. Dette sikrer deg dine rettigheter som kunde.

CHARTER-TUR.

Charter-Tur tar forbehold om trykkfeil i programmet og eventuelle endringer i priser som følge av valutakurser, skatter og avgifter som måtte inntreffe etter trykking av katalogen.

NB! Husk å bestille reiseforsikring/avbestillingsforsikring.